Nazaj Pomanjšaj razmik med vrsticami Povečaj razmik med vrsticami Povečaj pisavo Zmanjšaj pisavo Tiskaj

Komisija in merila

Na osnovi prijavljenega poslovnega načrta bo strokovna komisija ocenila in izdelala lestvico slovenskih start-up podjetij, ki bo tudi predstavljala osnovo za dodelitev točk za prijavo na razpis P2 Slovenskega podjetniškega sklada (od 0 do 25 točk). Strokovno komisijo prvega kroga ocenjevanja prispelih poslovnih načrtov start-up podjetij bodo sestavljali izkušeni strokovnjaki za podjetništvo, tehnologije, intelektualno lastnino ter naložbe tveganega kapitala. Vsi strokovnjaki vključeni v ocenjevanje bodo podpisali ustrezno izjavo o nerazkrivanju poslovnih skrivnosti. Imena strokovnjakov vključenih v prvi krog ocenjevanja ne bodo javno objavljena, bodo pa dostopna organizatorjem in strateškim partnerjem tekmovanja. Vsak poslovni načrt bodo ocenili vsaj trije ocenjevalci.  Na osnovi zbranih ocen bodo organizatorji izdelali lestvico uvrstitev vseh prijavljenih start-up podjetij, ki bo tudi osnova za dodelitev števila točk (od 0 do 25) za potrebe razpisa P2. Organizatorji tekmovanja bodo vsa sodelujoča start-up podjetja, ki so v starostnem razredu, kot ga opredeljuje SPS razvrstili v razrede po 8 mest. Prvih osem uvrščenih bo prejelo 25 točk, podjetja med 9 in 16 mestom 24 točk, podjetja med 17 in 24 mestom 23 točk, itd. vse do podjetja med 185 in 192 mestom 2 točki, podjetja uvrščena na mesta od vključno 193 dalje pa 1 točko. Podjetja, ki bodo oddala nepopolno prijavo bodo dobila 0 točk.

Prvih deset podjetij iz lestvice se bo uvrstilo v polfinale Start:up leta, kjer se bodo osebno predstavila pred strokovno in investitorsko komisijo. Le-ta bo izbrala najboljlših pet slovenskih start-up podjetij. Najboljše med njimi bo pridobilo laskavi naziv “Slovenski start-up leta 2014”, kristalni kipec in druge privlačne nagrade.

 

Merila za ocenjevanje start-up podjetij

1. EKIPA (30 odstokov ocene)
 • 100% zavezanost projektu
 • Tehnološke izkušnje
 • Poslovne izkušnje
 • Utečena ekipa (delo na preteklih skupnih projektih)
 • Jasna in ambiciozna vizija
 
2. POZNAVANJE, VELIKOST IN RAST TRGA (10 odstokov ocene)
 • Globalna usmerjenost
 • Velikost trga (TAM, SAM, SOM)
 • Napovedi rasti trga
 • Ciljni tržni delež
 • Dobro poznavanje panoge in ekosistema panoge (konkurenti, potencialni partnerji...)
 
3. JEDRNA KOMPETENCA IN TEHNOLOGIJA (15 odstokov ocene)
 • Inovativnost poslovne ideje
 • Možnost in strategija zaščite intelektualne lastnine (dovolj velika konkurenčna prednost)
 • Izpeljana edinstvena prodajna prednost iz kompetence
 • Okolju prijazna tehnologija
 
4. MVP/PROTOTIP IN VIDNA KONKRETIZACIJA IDEJE (30 odstokov ocene)
 • Podrobno razdelana ideja (pripete skice, slike, specifikacije...)
 • MVP in potrjena hipoteza vrednosti (MVP kot video, prezentacija, koncept, dejanski okrnjen prototip...) - Pripeti spletno povezavo
 • Delujoč prototip izdelka v uporabi pri strankah
 • Prve alfa stranke, ki uporabljajo in plačujejo izdelek
 
5. POSLOVNI MODEL (15 odstokov ocene)

 • Definiran izhodiščni poslovni model (Business Model Canvas)
 • Zapisana strategija testiranja predpotavk poslovnega modela
 • Jasno definirani potencialni prihodkovni kanali
 • Jasno predstavljena struktura in velikost stroškov
 • Seznam prvih 50 - 100 potencialnih strank
 • Strategija trženja/prodaje in uporabe prodajnih kanalov
 

Merila za "Najbolje spisan poslovni načrt"

Jasnost poslovnega načrta
Poslovni načrt mora imeti jasno strukturo, ki bralcem omogoča, da hitro pregledajo vsebino in poiščejo tisto, kar jih zanima. Vsekakor morajo imeti možnost čim hitreje in na primeren način najti ustrezne odgovore na njihova vprašanja. Ključna za bralca sta organizacija trditev in usmerjenost na logične sklepe in pojasnila glede teh trditev ter ne obseg analiz in podatkov.

Objektivnost poslovnega načrta
Kadar ljudje razlagajo svoje priljubljene zamisli, jih pri opisovanju svoje ideje rado zanese. Izžarevanje entuziazma pri predstavitvi podjetniške ideje je priporočjivo, vendarle pa je potrebno paziti, da ostaja vsebina predstavitve strokovna in da je prepuščeno bralcu, da sam pretehta navedene argumente in si ustvari lastno mnenje. Preveč tendenciozna predstavitev v stilu reklame, lahko bralca prej odvrne kot prepriča, saj v bralcu vzpodbudi dvom o objektivnosti. Predstavljeni podatki in trditve morajo biti resnični in skladni z zastavljenimi cilji podjema.

Razumljivost poslovnega načrta tudi za ljudi, ki nimajo tehniške izobrazbe
Med bralci poslovnega načrta boste imeli vselej precej posameznikov, ki se ne spoznajo na tehniško plat proizvodov in jih le-ta tudi ne zanima. Zanima jih izdelek, zakaj in kako se bo prodajal in kako dobičkonosen je podjem. Nekateri podjetniki pa so žal prepričani, da lahko bralce navdušijo s podajanjem podrobnih tehničnih podatkov, obsežnih opisov in analiz v malem tisku. Vendar so v zmoti. Ti tehnični podatki ostanejo velikokrat neproučeni, saj jih presojevalci pogosto ne razumejo, prav tako pa le redko angažirajo tehnične eksperte za natančno proučitev tehničnih podatkov.

Preglednost poslovnega načrta in uporaba lepega jezika
Ni dovolj samo poskrbeti za vsebino. Le-ta mora biti podana tekoče in v lepem jeziku. Pogosta napak poslovnih načrtov je, da so razdrobljeni in nepovezani, kar je posledica tega, da pri njihovi izdelavi običajno sodeluje več posameznikov, ki pokrivajo posamezna strokovna področja. Posamezne dele moramo nato integrirati v celoto in preprečiti, da bi dobili nepovezano sestavljanko različnih stilov in različno podrobno obdelanih vsebin. Iz teh razlogov je priporočljivo, da končno verzijo poslovnega načrta uredi ena oseba, ki zagotovi enoten jezik in “rdečo nit”.

Lepa oblika poslovnega načrta
Če želimo s poslovnim načrtom pritegniti pozorost, potem ne smemo zanemariti oblikovanja ustrezne celostne podobe dokumenta. Vsebina poslovnega načrta mora biti tudi enotno in z občutkom urejena. Pri tem mislimo na velikost črk, razmake med vrsticami, barvo, obliko pisave, odmik od robov, enoten izgled preglednic in grafikonov, ki dopolnjujejo tekstovno vsebino in po možnosti tudi logo (bodočega) podjetja v glavi dokumenta. Vendarle pa pri tem ne pretiravajmo. Razkošno tiskan poslovni načrt na svilenem papirju je za resne vlagatelje enako odbijajoč kot zanikrno speti listi slabo printanega papirja.

 

PRIJAVA NA E-NOVICE 
 
 
 
Ime in priimek:
Vaš email naslov:

 

KOLEDAR DOGODKOV

 
PARTNERJI INICIATIVE START:UP SLOVENIJA