Nazaj Pomanjšaj razmik med vrsticami Povečaj razmik med vrsticami Povečaj pisavo Zmanjšaj pisavo Tiskaj
Avtor: Primorski tehnološki park |  15. oktober, 2013

Celovito projektiranje gradbenih konstrukcij

O novem izdelku

Celovit pristop k projektiranju gradbenih konstrukcij podjetja Corus inženirji združuje tri segmente pri projektiranju gradbenih konstrukcij, ki se sicer obdelujejo ločeno:

 • geološko geomehanske raziskave,
 • načrtovanje osnovne podgradnje (zajema načrtovanje globokega temeljenja, načrtovanje varovanja gradbene jame, načrt izkopov),
 • načrtovanje gradbenih konstrukcij. 


Z združitvijo segmentov in ob podpori sodobnih tehnologij je podjetje pomembno poenostavilo procese načrtovanja, skrajšalo čas priprave dokumentacije ter znižalo stroške in s tem tudi končno ceno storitve za kupce.


Tehnologija, ki jo podjetje uporablja kot podporo storitvi, združuje sodobne naprave za izvajanje raziskav temeljnih tal, informacijsko-komunikacijske tehnologije ter projektni pristop.


Storitev se izkaže za izjemno učinkovito pri inženirskih objektih, saj se celotna storitev izvaja znotraj podjetja. Obseg geomehanskih raziskav se lahko sproti prilagaja glede na dognanja in istočasno optimizacijo konstrukcije. Rezultat je učinkovitejše projektiranje, za naročnika pa to pomeni racionalnejši in cenejši objekt.


Podjetje izvaja izračun konstrukcij s pomočjo programske opreme, ki omogoča račun konstrukcij po metodi končnih elementov tako za geotehnične ukrepe kot za gradbene konstrukcije.

 

 


 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Pri zahtevnih objektih kot so npr. gradnja na nekakovostnih tleh, globoke gradbene jame, sanacije plazov treh segmentov pri projektiranju gradbenih konstrukcij ne moremo obravnavati ločeno, ker:

 • lastnosti objekta vplivajo na določitev obsega in vrste geomehanskih raziskav,
 • so elementi, ki varujejo gradbeno jamo, običajno del gradbene konstrukcije,
 • za optimalno določitev vrste temeljenja objekta potrebujemo podatke vseh treh segmentov.

Podjetja, ki izvajajo geološko-geomehanske raziskave, ne projektirajo gradbenih konstrukcij in le redko projektirajo objekte primarne podgradnje. Ker v praksi informacijski tokovi sledijo pogodbenim, so geološko geomehanske raziskave praviloma narejene bistveno prej kot arhitektura, načrt osnovne podgradnje pa še kasneje. To pri zahtevnih projektih praviloma vodi v preprojektiranje objekta v relativno pozni fazi. V teh primerih se objekt podraži, obenem je verjetnost napak velika.


S celostnim pristopom lahko optimiziramo geomehanske raziskave glede na konstrukcijo, prav tako izkope in varovanje jame, zelo zgodaj je znan strošek temeljenja, elemente varovanja gradbene jame pa lahko uporabimo kot glavno konstrukcijo. S tovrstnim pristopom se odpravi pomanjkljivosti klasičnega načina, ponudi kakovosten pregled in natančnejše informacije, ki so pomembne pri sprejemanju odločitev tako investitorja kot arhitekta.


 
 

Ciljni kupci

Ciljni kupci storitev podjetja so investitorji vseh vrst objektov (pravne in fizične osebe), še posebej pa tisti, ki nameravajo graditi na nekakovostnih tleh, potrebujejo izkop globoke gradbene jame, načrtujejo visoke stavbe ali druge zahtevne objekte ter želijo:

 • zmanjšati možnosti napačnega odločanja s celovitim pregledom, zanesljivimi in natančnimi informacijami,
 • časovno obvladovati napredovanje projekta in dosegati zastavljene roke izvedbe,
 • znižati ceno storitev pri projektiranju gradbenih konstrukcij,
 • zmanjšati stroške celotne investicije pri izgradnji objekta, ki so posledica napačnih odločitev v fazi pred in med projektiranjem.

Ključne prednosti

Ključne prednosti celovitega pristopa k projektiranju gradbenih konstrukcij podjetja Corus inženirji:

 • postopek priprave dokumentacije je za investitorja hitrejši in cenejši,
 • informacije so natančne, zanesljive in pregledne, kar olajša odločanje investitorja,
 • možnost pojavljanja napak je bistveno manjša in s tem tudi nižji stroški za odpravljanje napak,
 • zgrajeni objekti so varnejši, saj so projekti zasnovani na osnovi rezultatov sodobnih raziskav temeljnih tal,
 • izgradnja je bolj ekonomična, saj projekti gradbenih konstrukcij niso predimenzionirani, zato investitorji prihranijo pri materialu, času in energiji.

Viri

http://www.corusinzenirji.si/
- Interno gradivo podjetja Corus inženirji.

 

O podjetju
Corus inženirji d.o.o.

Podjetje Corus inženirji deluje v panogi gradbeništva. Ukvarja se s projektiranjem in vodenjem izdelave projektne dokumentacije, izvajanjem geološko-geomehanskih raziskav in elaboratov ter gradbenim nadzorom. Ključna ekipa ima znanje in dolgoletne izkušnje s projektiranjem v nekdaj vodilnih slovenskih gradbenih podjetjih.


Podjetje je združilo dejavnost projektiranja z izvajanjem geološko-geomehanskimi raziskavami v novo storitev 'Celovit pristop k projektiranju gradbenih konstrukcij'. Ključna dodana vrednost celovite ponudbe podjetja temelji na izvajanju sodobnih geološko-geomehanskih raziskav s pomočjo opreme za raziskovanje na terenu. Gre za t.i. in-situ raziskave, ki omogočajo hitro in zanesljivo raziskovanje tal ob nižjih stroških za naročnika.


Inovativni pristop, ki so ga v podjetju razvili, omogoča večjo prilagodljivost in učinkovitost, saj so čas načrtovanja znatno skrajšali in hkrati odpravili nepreglednost. Po drugi strani pa naročnikom ob sodobni tehnološki podpori zagotavljajo hitro, kakovostno, zanesljivo, tehnično napredno in strokovno usklajeno projektno dokumentacijo po nižji ceni.
 

Podjetje:
Corus inženirji d.o.o.
Spletna stran:
Leto ustanovitve:
2008
 

PRIJAVA NA E-NOVICE 
 
 
 
Ime in priimek:
Vaš email naslov:

 

KOLEDAR DOGODKOV

 
PARTNERJI INICIATIVE START:UP SLOVENIJA