Nazaj Pomanjšaj razmik med vrsticami Povečaj razmik med vrsticami Povečaj pisavo Zmanjšaj pisavo Tiskaj
Avtor: RCR Zasavje |  15. oktober, 2013

OTLM sistem

O novih izdelkih

OTLM (sistem za nadzorovanje nadzemnih vodov) je sistemska rešitev za spremljanje in ocenjevanje obstoječih in novih nadzemnih vodov, ki temelji na nadzorovanju temperature vodnika, obremenitve in vremenske razmere v realnem času. OTLM sistem podpira bolj učinkovito delovanje nadzemnih vodov s krepitvijo varnosti in fleksibilnosti delovanja omrežja. Dinamično delovanje podpira varno uporabo maksimalne zmogljivosti nadzemnih vodnikov. OTLM sistem pomaga upravljati sredstva, ki so prilagodljiva in donosna glede na razmere vremena in obremenitve. OTLM sistem z vremensko postajo in ocenjevalno programsko opremo podpira dinamično ocenjevanje nadzemnih vodov, kar je lahko vključeno v SCADA sistem.

 


Meritve so posredovane nadzornemu centru preko razpoložljivih komunikacijskih kanalov (GSM/UMTS) z natančnim GPS časovnim žigom. Transformator in oddajna enota posredujeta električno energijo za delovanje brez kakršnegakoli zunanjega vira napajanja. Ohišje je narejeno iz ognjevarnega materiala in primerno za težke vremenske razmere. V primeru komunikacijske napake so podatki shranjeni lokalno v napravi. LED luči na zunanji spodnji strani naprave so uporabljene za lokalni vizualni nadzor delovanja. Oblika naprave in položaj temperaturnih senzorjev nevtralizirajo vse možne vplive okolice na natančnost temperaturnih meritev prevodnika. Namestitev je hitra in preprosta.

 

 

PSA – Pomočnik za električne storitve

Mobilni sistem za vzdrževanje PSA izkorišča nove tehnološke priložnosti in vzdrževalcem ponuja priročno in učinkovito orodje za podpiranje procesa od preventivnega vzdrževanja do izvajanja intervencij, vključno z beleženjem podatkov o stroških.

V praksi vzdrževalna dela povečini temeljijo na uporabi ERP, GIS in drugih tehničnih sistemov, z delno uporabo dokumentov v papirnem formatu. Papirna dokumentacija je dokaj neučinkovita, kar posledično pomeni manj natančen in jasen nadzor izvajanega dela in načrtovanja vzdrževanja, kot tudi zmanjšano kvalieto doseženih poslovnih odločitev.  

PSA (Power Service Assistant) je informacijska podporna rešitev za vzdrževanje, ki dopolnjuje že obstoječe sisteme. Za načrtovanje, upravljanje in nadzorovanje (delovni nalog, zapis o stanju naprave, pričakovani ukrepi, itd.) je potrebno veliko število dokumentov. PSA programska oprema omogoča združitev, povezovanje in dopolnjevanje potrebnih dokumentov v elektronski obliki. PSA uporablja nove tehnološke zmožnosti in ponuja priročno in učinkovito orodje s podporo preventivnih vzdrževalnih procesov in izvajanih dejavnosti, vključno z zajemanjem podatkov o nastalih stroških in vzdrževalnih delavcih. Ta programska oprema omogoča visoko stopnjo dostopnosti, mobilnosti in učinkovitosti terenskih ekip, saj prinaša primerno delovanje tudi brez predhodnega znanja o razmerah na terenu.

 

 

Področno lasersko skeniranje energijskih objektov

Tržno gospodarstvo zahteva popravilo, rekonstrukcijo in druga dela v energijskih objektih v najkrajšem možnem času, z namenom zmanjšanja stroškov. Priprave na takšne vrste dela so bile izvedene s klasičnim zajemanjem podatkov. Z laserskim skeniranjem je uporabnik zmožen zajeti podatke iz ene lokacije veliko lažje, kar ima ugoden vpliv na zmanjšanje stroškov dela.

Področno lasersko skeniranje omogoča 3D pregled objekta z relativno natančnostjo 1-2 mm in popolno natančnostjo GPS meritev, kar pomaga pri vzdrževanju in rekonstrukciji. Omogoča pregled realizacije končnega dela, dejanskega stanja objekta in PID kontrolorja. Pridobljeni podatki so lahko vključeni v bazo podatkov, kar omogoča dostop vsem sistemskim podatkom. Področno lasersko skeniranje omogoča hitro, kvalitetno in ekonomično oblikovanje PID dokumentacije, kot tudi preprosto in jasno ustvarjanje digitalne dokumentacije v želenem formatu. Je podlaga za hitro odločanje glede popravil, vzdrževanja, rekonstrukcije, in preprostega, natančnega in hitrega načrtovanja.


S primernim obdelovanjem laserskih podatkov, bi lahko strankam omogočili in vzpostavili popolno tehnično bazo podatkov podjetja.  



 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Prednosti OTLM sistema so:

 • Neposredno in sprotno merjenje temperature
 • Majhna teža
 • Preprosta namestitev
 • Namestitev OTLM sistema na katerikoli premer nadzemnega voda
 • Uporabniku prijazna programska oprema
 • Povezava s SCADA sistemom ali drugimi sistemi s standardiziranim IEC protokolom
 • GPS lokacija z natančnim GPS časovnim žigom
 • Dvostopenjski alarmni interval, ki ga sproži temperatura vodnika (T> in T>>)
 • Več-komunikacijski protokol: GSM/UMTS, Optics
 • Priročni program OTLM Viewer (SDT) – Bluetooth
 • Lokalni in daljinski OTLM dostop (nastavitev OTLM parametrov)
 • Beleženje podatkov

Prednosti PSA sistema ležijo v povezljivosti z različnimi ERP sistemi (Maximo, SAP), in fleksibilnosti in integraciji s popolnoma internimi rešitvami podjetja. PSA sistem deluje s poslovnim informacijskim sistemom in ga dopolnjuje:
 • Združuje informacije iz različnih operativnih informacijskih virov
 • Posreduje informacije na teren, kjer so potrebne v delovnem procesu
 • Omogoča zajetje novih podatkov pri viru (na terenu), posreduje informacije nazaj v poslovni sistem in odstrani vse nepotrebne naloge (ponovno tipkanje) in vse napake in zamudnosti, ki so s tem povezane.
 • Shrani in obdeluje dodatne informacije o vzdrževalnih procesih, če je to potrebno. Na primer skenira dovozne poti in posnetke posreduje GPS sistemu.

 

 

 

Ciljne stranke

Za OTLM:
Ciljne stranke za OTLM sistem so operaterji prenosnih omrežij.

Za PSA in področno lasersko skeniranje energijskih objektov
Predstavljene sisteme uporablja ELES (slovenski sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja) in druga elektrodistributerska podjetja. Drugače je sistem lahko hitro prilagojen za različne uporabnike.  

 

Viri:

- OTLM d.o.o. C&G d.o.o. Ljubljana
- www.otlm.eu www.c-g.si
- http://www.tp-lj.si/en/node/1349

 

 

O podjetju
OTLM

Podjetje OTLM je bilo ustanovljeno leta 2009 kot podjetje specializirano za razvoj in proizvodnjo sistemov za nadzorovanje nadzemnih vodov. Sistem za nadzorovanje nadzemnih vodov (ang. Overhead Transmission Line Monitoring System ali OTLM) je bil razvit za podporo ocenjevanja delovanja nadzemnih vodov v realnem času. 


Elektrodistributerska panoga je počasi na poti preoblikovanja iz reguliranega okolja v konkurenčno veleprodajo. Hitrost investiranja v prenos in distribucijo zaostaja za stopnjo rasti obremenitve in proizvodnjo novih zmogljivosti v veliko državah, predvsem zaradi javnih, nadzornih, okoljskih in finančnih ovir pri gradnji novih zmogljivosti za prenos in distribucijo električne energije. To pripelje do preobremenjenosti veliko nadzemnih vodov, ki zato dosežejo kritične stopnje električne zmogljivosti. OTLM sistem operaterjem pomaga s podatki o kritičnih razponih nadzemnih vodov v realnem času, podpira sprotno ocenjevanje nadzemnih vodov in je ključen za nadgradnjo preobremenjenih nadzemnih vodov. 


Podjetje razstavlja na mednarodnih dogodkih po celi Evropi (Amsterdam, Pariz, Bukarešta, Kopenhagen, itd.) in tako širi svoje omrežje potencialnih strank in vidljivost na trgu. OTLM sistem je trenutno prisoten na naslednjih trgih: Slovenija, Rusija, Avstralija, Estonija, Gruzija, Hrvaška, Srbija, Češka in Makedonija. 
 

Podjetje:
OTLM
Spletna stran:
Leto ustanovitve:
2009
 

PRIJAVA NA E-NOVICE 
 
 
 
Ime in priimek:
Vaš email naslov:

 

KOLEDAR DOGODKOV





 
PARTNERJI INICIATIVE START:UP SLOVENIJA